Joi, 16 Iulie 2020

Opinia Opinia ta contează! Fă-o cunoscută!

stiri interne
stiri interne

Termeni si conditii

Definirea termenilor

Acest document stabileşte termenii si condiţiile în care puteţi utiliza site-ul ‘opinia1.ro’. Vă rugăm să citiţi această pagină cu atenţie.

Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile expuse în acest document, nu veţi accesa şi nu veţi putea folosi site-ul ‘opinia1.ro’ şi informaţiile oferite prin intermediul lui.

Prin folosirea siteului ‘opinia1.ro’ se consideră că inţelegeţi şi sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii. Prin termenul “utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Acceptarea termenilor

Bine aţi venit pe platforma ‘opinia1.ro’. Serviciile pe care ‘opinia1.ro’ vi le pune la dispoziţie fac obiectul urmatorilor termeni şi condiţii de folosire. ‘opinia1.ro’ îşi rezervă dreptul de a actualiza periodic aceşti termeni, fără ca dumneavoastră să fiţi notificat în prealabil. Puteţi vedea ultima variantă de termeni si condiţii accesând secţiunea ’Termeni şi Condiţii’ a site-ului.

‘opinia1.ro’ este o platforma online care îi permite oricărui utilizator să îşi facă un cont şi să scrie articole care ulterior vor fi publicate în cadrul site-ului ‘opinia1.ro’ şi a site-urilor partenere.

Conţinut pus la dispoziţia ‘opinia1.ro’ pentru a fi publicat

Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că acest tip de conţinut pus la dispoziţia site-ului ‘opinia1.ro’ pentru a fi publicat trebuie să fie original şi să nu se regăseasca pe niciun alt portal. Pentru acest conţinut acordaţi site-ului ‘opinia1.ro’ drepturi de licenţă referitoare la:

  • conţinutul în format text, format imagine, format video şi format audio, pe care îl puneţi la dispoziţia site-ului  ‘opinia1.ro’ spre publicare sau pe care le publicaţi dumneavoastră, astfel acordaţi ‘opinia1.ro’ a drepturilor de licenţă referitoare la utilizarea, distribuţia, reproducerea, modificarea, adaptarea, afişarea publică a acestui conţinut. Acestă licenţă este valabilă până în momentul în care ‘opinia1.ro’ şterge acest conţinut din site-ul ‘opinia1.ro’ şi a site-urilor partenere;

„Zonele publice” ale „Serviciilor” sunt acele zone ale site-ului pe care ‘opinia1.ro’ le deţine în proprietate şi care sunt destinate a fi puse la dipoziţia publicului larg. Totuşi aceste zone nu includ şi porţiuni ale site-urilor care sunt destinate membrilor.

Vânzarea sau copierea datelor, conţinutului

Întelegeţi şi sunteţi de acord să nu reproduceţi, duplicaţi, copiaţi, vindeţi sau folosiţi în scopuri comerciale orice informaţie sau conţinut aparţinând ‘opinia1.ro’.

Obligaţii la înregistrare

Afirmaţi pe proprie răspundere că aveţi vârsta legală pentru a încheia un contract. De asemenea, sunteţi de acord şi vă obligaţi să: (a) furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră aşa cum sunt cerute în formularul de înregistrare pe site-ul ‘opinia1.ro’ şi (b) să menţineţi şi să actualizaţi, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a păstra acurateţea şi exacitatea acestora. În cazul în care veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, site-ul ‘opinia1.ro’ are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului ‘opinia1.ro’.

‘opinia1.ro’ – Politica de confidenţialitate

Datele de înregistrare şi alte informaţii despre dumneavoastră fac subiectul Politicii de confidenţialitate. Întelegeţi că prin folosirea serviciilor acceptaţi colectarea si folosirea (aşa cum este specificat in Politica de Confidenţialitate) acestor informaţii, acest lucru incluzând şi păstrarea şi procesarea acestora de către site-ul ‘opinia1.ro’ şi a site-urilor partenere.

Statutul de membru, parola şi securitate

La finalizarea procesului de înregistrare pe site-ul ‘opinia1.ro’, veţi primi o parola şi un nume de cont. Dumneavoastră sunteţi responsabil cu menţinerea confidenţialităţii parolei şi contului şi sunteţi singurul responsabil de toate acţiunile care se fac în cadrul contului dumneavoastră. Sunteţi de acord să: (a) anuntaţi imediat administratorii dacă parola şi contul dumneavoastră au fost folosite de persoane neautorizate sau dacă apar alte probleme de securitate şi (b) să vă asiguraţi că v-aţi deconectat de site-ul ‘opinia1.ro’, la sfârşitul fiecărei sesiuni. ‘opinia1.ro’ nu poate fi şi nu este responsabil de nici o pierdere cauzată de neîndeplinirea condiţiilor de mai sus.

Comportamentul membrilor

Înţelegeti că dumneavoastră sunteţi responsabil pentru toate informaţiile, datele, textele, fotografiile, graficele, videoclipurile, mesajele sau orice alte materiale cu titlul de „Conţinut” pe care le postaţi prin intermediul ‘opinia1.ro’, iar ‘opinia1.ro’ nu garantează acurateţea, integritatea sau calitatea unui astfel de conţinut. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că prin intermediul „Serviciilor” ‚opinia1.ro puteţi fi expus la un conţinut ofensator sau indecent. ‘opinia1.ro’ nu este responsabil în nici un fel de orice tip de „Conţinut”, inclusiv erorile sau omisiunile din „Conţinut” sau de pierderile sau vătămarile de orice fel care rezultă din folosirea unei părţi sau a întregului „Conţinut ” postat, transmis sau făcut public.

Sunteţi de acord să nu folosiţi ‚opinia1.ro’ pentru

a) a incărca, transmite, posta sau face public orice „Continuţ” care nu este conform cu legea, sau care este ameninţător, abuziv, harţuitor, defăimator, vulgar, obscen, licenţios, care invadează intimitatea altor persoane, rasist etc.;

b) a afecta minorii în orice fel;

c) a împrumuta personalitatea altcuiva, inclusiv, dar nu limitat la, oficialii,  ‘opinia1.ro’, administratorii site-ului, editorilor, sau gazdelor.

d) a manipula identificatorii pentru a deghiza originea oricărui „Conţinut” transmis, postat, încărcat, transmis sau făcut public dacă sub incidenţa unui contract de confidenţialitate nu aveaţi dreptul să-l faceţi public (ex. informaţii din interior, informaţii confidenţiale aflate sub incidenţa relaţiei angajat-angajator, sau acorduri de confidenţialitate);

e) a încărca, posta sau face publice materiale publicitare nesolicitate sau neautorizate, excepţie făcându-se doar în cadrul zonelor special create pentru acestea;

f) a afecta „Serviciile”, serverele sau reţelele conectate la „Servicii”, sau a nu respecta procedurile, politicile sau regulamentele reţelelor conectate la „Servicii”;

g) a încălca în mod intenţionat sau nu, orice lege aplicabilă local, naţional, sau internaţional;

h) a posta, incărca sau face public orice material care conţine viruşi sau orice alt cod, fişiere sau programe cu scopul de a întrerupe, distruge sau limita funcţionalităţile oricărui calculator (hardware sau de software) sau echipamentelor de telecomunicaţii;

g) a colecta sau păstra date personale ale altor persoane care au avut un comportament ce contravine regulilor care fac obiectul paragrafului de mai sus, literele a – g;

‘opinia1.ro’ şi reprezentanţii ei au dreptul să şteargă orice tip de „Conţinut” care violează termenii şi condiţiile de folosire, sau care au un caracter licenţios. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că trebuie să evaluaţi şi să suportaţi toate riscurile ce reies din folosirea „Conţinutului” aici fiind incluse şi acurateţea, utilitatea si gradul de completare al „Conţinutului”. Astfel, înţelegeţi că vă puteţi sau nu baza pe orice tip de „Conţinut” creat de către ‘opinia1.ro’, postat pe site şi site-urile partenere.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord ca ‚opinia1.ro’ să acceseze şi să comunice datele contului dumneavoastră dacă acest lucru este cerut pe cale legală, sau cu convingerea că acest acces este necesar pentru: (a) a se conforma unei proceduri legale, (b) impune termenii si condiţiile de utilizare a site-ului şi site-urilor partenere, (c) pentru a răspunde la sesizări referitoare la conţinut care violează drepturile terţilor, (d) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră legate de servicii clienţi sau (e) pentru a proteja drepturile, proprietatea sau securitatea site-ului ‘opinia1.ro’, a utilizatorilor şi publicului său.

Întelegeţi că procedura tehnică de transmitere a „Conţinutului” poate implica: (a) transmiterea prin mai multe reţele, şi (b) schimbări pentru a se conforma la cererile de natură tehnică sau de conectare la aceste reţele.

Întelegeţi că „Serviciile” şi software-ul din care sunt compuse „Serviciile” pot include componente de securitate care permit protejarea anumitor materiale digitale, şi că folosirea acelor materiale este reglementată conform regulilor impuse de ‘opinia1.ro’ sau/şi de editorii de conţinut. Nu încercaţi să evitaţi oricare dintre regulile de utilizare ale „Serviciilor”. Orice reproducere, publicare, distribuire pentru publicul larg, expunere neautorizată a materialelor puse la dispoziţie prin intermediul „Serviciilor” este strict interzisă.

Prevederi speciale pentru utilizarea internaţională

Prin recunoşterea naturii globale a internetului, sunteţi de acord să respectaţi toate legile locale referitoare la comportament şi conţinut acceptabil şi anume sunteţi de acord să respectaţi toate legile legate de transmiterea de date tehnice exportate din România sau din ţara de resedinţă.

Despăgubiri

‘opinia1.ro’, împreună cu partenerii, colaboratorii şi angajaţii săi, nu vor fi consideraţi responsabili şi nu li se vor solicita nici un fel de despăgubiri ce ar putea proveni din postarea sau transmiterea conţinutului oferit de dumneavoastră, din modul în care vă conectaţi, accesaţi şi utilizaţi Serviciile, din încălcarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare a site-ului ‘opinia1.ro’, sau ale drepturilor oricărei persoane care foloseşte sau este implicată în funcţionarea Serviciilor.

Practici generale legate de servicii – administrative

Înţelegeţi că ‘opinia1.ro’ poate stabilii reguli si limitări generale în ceea ce priveşte utilizarea Serviciilor şi îşi rezervă dreptul de a le modifica/actualiza periodic. ‘opinia1.ro’ îşi rezervă dreptul de a dezactiva conturile inactive pe o perioadă prelungită de timp.

Modificarea serviciilor

‘opinia1.ro’ îşi rezervă dreptul ca în orice moment, sau periodic, să modifice sau să întrerupă, temporar sau parţial, Serviciile cu sau fără o notificare prealabilă. ‘opinia1.ro’ nu va fi tras la răspundere sau considerat responsabil de către dumneavoastră sau de către terţi pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor.

Ştergerea contului de membru

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că ‘opinia1.ro’, în anumite circumstanţe şi fără o notificare prealabilă, poate închide contul dumneavoastră. Posibile cauze ale acestei măsuri includ, dar nu se limitează la:

(a) breşe sau încălcări ale Termenilor şi Condiţiilor de utilizare sau alte acorduri conexe

(b) cereri ale autorităţilor sau alte instituţii guvernamentale

(c) cererea dumneavoastră expresă de ştergere a contului

(d) întreruperea sau modificarea Serviciilor

(e) probleme tehnice sau de securitate

(f) perioade prelungite de inactivitate

(g) implicarea dumneavoastră în acţiuni ilegale sau fraude

şi/sau

(h) neplata taxelor aferente Serviciilor

Proprietatea intelectuală

Întelegeţi şi sunteţi de acord că Serviciile si toate aplicaţiile necesare pentru funcţionarea acestora constitutie proprietatea intelectuală a ‘opinia1.ro’, care este protejată de legile în vigoare. De asemenea, întelegeţi şi sunteţi de acord ca informaţiile ce reies din materialele promoţionale sau informaţiile transmise de advertiseri prin intermediul Serviciilor sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, patente etc. Dacă ‘opinia1.ro’, sau advertiseri nu dispun altfel, sunteţi de acord că nu aveţi dreptul de a modifica, închiria, imprumuta, vinde, distribui sau crea lucrări similare care derivă din aceste materiale, parţial sau pe de-a întregul.

Garanţii

Întelegeţi şi sunteţi de acord că veţi utiliza Serviciile pe propria răspundere. Aceste Servicii vă sunt oferite „aşa cum sunt” si „aşa cum sunt disponibile”. Nu garantează că:

1.serviciile vor îndeplini cerinţele dumneavoastră.

2.serviciile vor functiona neântrerupt, la timp, în condiţii de securitate sau fără erori;

3.rezultatele obţinute din utilizarea serviciilor vor fi exacte sau fiabile;

4.calitatea oricărui produs, serviciu, informaţie sau alte materiale achiziţionate sau obţinute de către dumneavoastră prin intermediul Serviciilor vor indeplinii cerinţele dumneavoastră.

5.orice eroare de funcţionare a site-ului ‘opinia1.ro’ va fi corectată;

Orice material descărcat sau obţinut în alt mod prin intermediul Serviciilor va fi accesat pe propria dumneavoastră răspundere şi veţi fi singurul răspunzător pentru orice pagubă provocată sistemului dumneavoastră. de operare, sau pierdere de date care poate rezulta din descărcarea unor astfel de materiale.

Nici o recomandare sau informaţie primită de la ‘opinia1.ro’, pe cale orală sau în scris, nu va constitui o garanţie, dacă aceasta nu este specificată astfel în Termenii si Condiţiile de utilizare.

Limitarea răspunderii

Întelegeţi şi sunteţi de acord că ‘opinia1.ro’ nu va fi trasă la răspundere pentru orice pagube directe, indirecte, accidentale,incidentale, speciale, care au consecinţe, caracteristice, inclusiv, dar nu limitat la pagube provocate de pierderi de profit, bunăvoinţă, date, informaţii sau alte pierderi tangibile (chiar dacă ‘opinia1.ro’ a emis adesea avertizări cu referire la aceste pagube), care rezultă din:

1.utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciile;

2.cheltuieli de achiziţionare de bunuri şi servicii înlocuitoare care rezultă din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, sau mesaje primite, sau tranzacţii efectuate prin intermediul Serviciilor sau din acestea;

3.accesul neautorizat la sau alterarea transmisiilor de date;

4.afirmaţii sau comportament al unei terţe părţi faţă de Servicii;

5.orice alte chestiuni care au legatură cu Serviciile;

Existenţa unor terţi beneficiari

Sunteţi de acord ca, dacă nu se dispune altfel în Termenii şi Condiţiile de utilizare, că nu vor exista terţi beneficiari ai acestui acord.

Notificări

‘opinia1.ro’ poate transmite notificări, inclusiv cele referitoare la schimbările operate asupra acestor Termeni si Condiţii, prin e-mail, sau postări de mesaje informative în site şi site-urile partenere.

Informaţii legate de marcă

Denumirea, sigla ‘opinia1.ro’ este marcă inregistrată ‘opinia1.ro’. Marca ‘opinia1.ro’ nu poate fi afişată sau utilizată sub nici o formă fără acordul expres al ‘opinia1.ro’.

‘opinia1.ro’ poate, în anumite circumstanţe, fără o notificare prealabilă, să dezactiveze şi/sau închidă conturile acelor utilizatori care încalcă în mod repetat Termenii şi Condiţiile de utilizare. În cazul în care consideraţi că materialele dumneavoastră. au fost copiate într-un mod care încalcă drepturile de autor, sau proprietatea intelectuală a fost afectată, vă rugăm să ne furnizaţi urmatoarele informaţii:

1.o semnatura electronică sau fizică a persoanei autorizate să acţioneze în numele proprietarului drepturilor de autor;

2.o descriere a locaţiei materialului copiat pe site;

3.adresa dumneavoastră, numărul de telefon şi adresa de e-mail;

4.o declaraţie prin care afirmaţi cu bună credinţă că sunteţi convins ca materialul în cauză nu are autorizaţie de publicare de la autorul său, sau prin lege;

5.o declaraţie, facută sub sancţiunea de sperjur, că cele afirmate mai sus sunt informaţii exacte şi că sunteţi autorul de drept al materialului, sau autorizat de către acesta să susţineţi cele menţionate mai sus în numele său;

Întregul acord

Termenii şi Condiţiile constituie întregul acord intre dumneavoastră şi ‘opinia1.ro’ şi administrează utilizarea Serviciilor, precedând orice acorduri încheiate anterior între dumneavoastră şi ‘opinia1.ro’ cu referire la Servicii. De asemenea, puteţi deveni subiect al unor termeni si condiţii adiţionale care se aplică în cazul în care achiziţionaţi alte servicii, sau conţinut ‘opinia1.ro’.

Drept aplicabil. Litigii

Prin folosirea ‘opinia1.ro’, utilizatorul se declară de acord asupra faptului ca legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între utilizator şi ‘opinia1.ro’ şi asociaţii/partenerii/afiliaţii săi. În cazul unor eventuale conflicte între ‘opinia1.ro’ şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare. Termenii si condiţiile prezentate respectă reglementarile legislative aflate in vigoare, în particular:

Legea Nr. 365/2002, privind comerţul electronic, publicată in Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iulie 2002;

Legea Nr. 193/2000, privind clauzele abuzive , publicată în Monitorul Oficial Nr. 560/2000;

Ordonanţa Nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992;

Ordonanţa Nr. 130/2000 (actualizată până la data de 12 ianuarie 2004) privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţa, publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 31 ianuarie 2003.

Derogare/Renunţare şi Severitatea Termenilor

Eşecul ‘opinia1.ro’ de a-şi exercita sau aplica drepturile sau stipulările din acest document nu vor constitui o renunţare la aceste drepturi, sau termeni şi condiţii. Dacă stipulările acestui document vor fi găsite ca fiind nevalide de către o autoritate competentă, părţile sunt totuşi de acord că trebuie să se străduiască să dea curs intenţiilor părţilor aşa cum este reflectat în articolul respectiv, iar celelalte articole vor rămâne în deplină vigoare şi efect.

Limitări

Sunteţi de acord că orice reclamaţie sau cauză a unei acţiuni provenind sau cu referire la acest document sau la Servicii trebuie înaintată în interval de (1) an de la apariţia problemei, altfel nu va mai avea efect.

Titlurile secţiunilor acestui document sunt numai de convenienţă şi nu au efect legal sau contractual.

Încălcarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare

Vă rugăm să raportaţi orice încălcări ale acestor Termeni şi Condiţii la Serviciul Contact al ‘opinia1.ro’.

 

Pentru a semna petitia trebuie sa va logati

Daca sunteti utilizator inregistrat va puteti loga in zona Acces

Daca nu sunteti inregistrat va puteti crea un cont aici.