Duminica, 12 Iulie 2020

Opinia Opinia ta contează! Fă-o cunoscută!

stiri interne
stiri interne

RĂZBOIUL DIMENSIUNILOR

22.04.2013 ·Scris de: in Sci-Fi, Fantasy

-Ce faci?

-Mă distrez.

-De unul singur?

-Nu eşti aici lânga mine?

-Aia mică ce face?

-Iţi dă de lucru ţie.

-Pot să mă distrez şi eu cu tine?

-Nu.Atunci când te plictiseşti termini într-un singur mod.L-am acceptat,dar nu înseamnă că îmi şi place.

-Am plecat…Mă întorc când te plictiseşti tu.

 

 

 

-Aţi vazut dovezile!

Cuvintele prinseră contur în mintea lui.Aveau forma mai multor voci,dar toate spuneau acelaşi lucru.

-Elimină-i.

O voce se ridică deasupra celorlalte.

-Sentinţa a fost dată.

Era greu să faci faţă vacarmului tăcut şi unanim care îi umplea gândurile.Îşi dădea seama ca dacă nu ar fi fost susţinut de consilieri,gândurile lor l-ar fi distrus.

-Aceeaşi voce distincta îi transmise o altă întrebare :

-Cum o sa procedaţi ?

Exerciţiul de a vorbi îl ajută să scape de tensiune.

-Rebelii sunt toţi stranşi pe o singură insulă,contactele lor cu celelalte civilizaţii reducându-se doar la cumpărarea de sclavi pentru munca domestică,aceştia neavând acces la cercetare si progresul obţinut.O să producem un cataclism care o să scufunde întreaga insulă.

-Contacte şi supravegheri ?

-Nu am detectat nimic pe nici o dimensiune.

-Executaţi !

-Mai ai vreo întrebare ?

-O cerinţă.

-Spune.

-Avem nevoie pentru execuţie de o ecranare temporală.Fiind vorba de o planetă închisoare,aceasta este supravegheată permanent pe toate dimensiunile,şi noi nu putem acoperi un asemenea eveniment.

-Pentru câte cicluri?

Pentru moment glasurile amuţiră,mintea lui având un moment de repaos.

-Pentru şase cicluri începând de acum.

-Nu este mult doar pentru o singură acţiune ?

-Pentru evenimentul în sine o jumătate de ciclu este de ajuns,dar analiza noastră a dus la concluzia că pentru difuzarea efectelor sunt necesare şase cicluri.

Pauză.

-Veţi avea ecranarea.

-Slujesc.

 

 

-Cum a fost ?

-Ca de obicei.

-Au aflat ceva ?

-Nu,dar vor afla daca nu ai rabdare.Am obţinut ecranarea pentru şase cicluri.

-Nu sunt infailibili.Deci pot fi înfrânţi.

-Abţine-te !

 

Pe faţa discipolului de veghe nu se observă nicio o tresărire.Fruntea înalta,maxilarul bine profilat,privire cutezătoare,atitudinea care doar părea temătoare,totul dovedea o făcătură diferită de cele pe care le întâlnea de obicei.Totul la aceasta făcătură arăta că reuşiseră să obţină ce voiau.Vârsta discipolului arăta că şi preoţii ajunseseră la aceeaşi concluzie,din moment ce era de veghe la portalul de legătura.

-Du-te si chemă-l pe Marele Preot !

-Mă supun.

Plecăciunea adâncă era în contradicţie cu tonul zeflemitor pe care-l identificase la făcătură.

Era ciudat, dar îi plăcea de această făcătură.

Nu aşteptă prea mult şi discipolul se întoarse la trei paşi în urma Marelui Preot.

-Mareţule care Îţi este voia ?

-Aţi terminat tot ce V-am cerut ?

-Da Stăpâne.

Observă că de la aceeaşi distanţă în spatele Marelui Preot discipolul încerca să-L studieze.Era prima dată când întâlnea o asemenea atitudine la făcături.

-Aţi îmbarcat totul ?

-Da Stapane.

-Să mergem la nave !

-Şi tu !

-Stăpâne,îndrăzni Marele Preot,dar el nu ştie nimic !

-O să afle acum.

-Cum te numeşti nimicule ?

-Noe.

Rămase surprins din nou de siguranţa care reieşea din tonalitatea făcăturii.

-Aţi respectat indicaţiile pe care vi le-am dat ?

-Întocmai Stăpâne.

Culoarele întortocheate se terminară cu o scară care cobora într-o peşteră care adăpostea un doc unde erau andocate patru nave.

-Nu aţi pus nimic pe ele din ceea ce V-am interzis ?

-Nu Stăpâne !

Cu coada ochiului surprinse un zâmbet în colţul gurii discipolului.

-Tu! zise spre preot. Du-te si dă-ţi jos de pe navă primul tău născut!Acum.

Un scâncet înăbuşit scapa din pieptul preotului.

-Noe, urmează-Mă!

Împreună cu primul zeu pe care îl zărise,Noe se îndreptă spre navele andocate,gata de plecare,dar care nu aveau la prima vedere nici un mijloc de propulsie.

Zeul scoase o cutiuţă pe care o îndreptă cu atenţie spre prima navă pe care începură să o ocolească.

-Noe,ştii ce sunt toate acestea ?

-Nu Stăpâne.

-Dar banuieşti ce sunt sau ce scop au ?

-Cred că…

-Îndrăzneşti să crezi ?

-Dar m-aţi întrebat… !

Încă o dată rămase surprins de îndrăzneala pe care o dovedea făcătura.Alţii în locul lui în acest moment s-ar fi ghemuit şi târât încercând să-i  pupe urmele paşilor.În loc să facă acest lucru Noe părea mirat şi contrariat.

-Când ai fost creat Noe?

-În al 999-lea an al Creaţiei!

În acest moment avu senzaţia că cineva se joacă cu el.Nu se putea ca numărul lui să fie anul naşterii unei făcături pe care să o întâlnească în asemenea moment,şi să aibă o astfel de atitudine.

-Spune-mi ce crezi tu că sunt toate acestea ?

-Stăpâne cred că sunt un mijloc de salvare a tot ceea ce reprezentăm,suntem şi am creat noi.

Încă o dată răspunsul dat de făcătură îl uimi şi îi întări hotărârea pe care o luase.

Nu avea timp să-i consulte pe ceilalţi,şi o apelare ar fi pus totul în pericol,aşa că nu ştia dacă ce hotărâse să facă ar fi primit sau nu aprobarea rebelilor,dar răspunsul şi atitudinea lui Noe Îl făcu să nu mai aibă nici o urmă de ezitare.

Să introducă un factor neselecţionat în tot planul atât de minuţios construit,şi de bine păzit era un risc care pe el personal l-ar putea costa existenţa,şi pe rebeli un eşec,şi deci anihilarea dar începuse să îndrăgească făcăturile şi vroia să le dea o şansă,iar proiecţia lui mentală limitată,îi arăta că această făcătură era şansa lor şi a rebeliunii.

Se opri,se întoarse spre Noe,şi măsurându-i mental de aceasta data şi fluxul îi spuse :

-Da.

Restul timpului petrecut pentru cercetarea navelor şi conţinutului acestora îl petrecură în tăcere.

După câteva perioade ajunseră de unde începuseră cercetarea,unde Marele Preot îi aştepta ghemuit la pământ scâncind.

Cercetă micul scaner.Se părea că nu puseseră nici o sursă de energie, ce ar fi putut fi detectată de Creatori, pe nave.

-Ce este,Îl întrebă ?

Fără a se ridica,preotul răspunse cu glasul tremurând :

-Stăpâne,prin retragerea fiului meu,descompletăm şi distrugem o linie genetică atent selecţionată şi pierdem informaţii preţioase.

-Îmi dau seama că durerea îţi întunecă gândirea,astfel nu ai îndrazni Să-mi faci reproşurile rezultate din afirmaţia ta.

-Nu…

-Taci şi nu mai spune nimic.

-Fi mulţumit că-i las pe ceilalţi dintre urmaşii tăi să plece cu celelalte  nave.

-În locul primului tău născut va pleca Noe.

-Dar Stăpâne,izbucni preotul disperat,Noe nici nu face parte din poporul ales de zei pentru a-i sluji.

-Te iert din nou,dar pentru ultima dată.

-Acum urcă-l pe nava destinată lui şi întoarce-te la camera de comandă.

Cu capul în pământ,fără a respecta protocolul impus, preotul plecă urmat de Noe.

Ajuns în camera de comandă Îi urmări pe cei doi,şi apoi întoarcerea preotului.

Langa nava pe care se urcase Noe ramasese o facatura care era primul nascut al preotului.Acesta din urma ajunse in camera de comandă,având o faţă lunga din care privirea capului plecat nu era cea evlavioasă şi plină de adoraţie cuvenită pentru un preot.

Se pare că făcăturile erau pline de surprize azi,şi ca rebelii aleseseră calea corectă.Nimic din cercetarea şi observarea făcăturilor nu lăsase să se întrevadă cele doua reacţii pe care le avuseseră doua dintre ele.Dacă nu ar fi fost prea bătrân i-ar fi ordonat şi preotului să se urce pe o nava.Trecerea peste blocajul genetic si indus pe care acesta o manifestase în momentul în care urmaşul lui dintâi biologic fusese debarcat,prin scăparile comportamentale şi de ritual merita un loc pe una din nave.

Spera ca această gena să se fi transmis la ceilalţi trei urmasi care urmau să plece cu celelalte trei nave.

-Ordonă desfacerea legăturilor la toate navele.

Preotul apelă echipele docului şi ordonă desfacerea legăturilor.

Trântindu-se cu capul în podea preotul întrebă :

-Stăpâne cum vor putea naviga fără nici un mijloc de propulsie?

-Nu este treaba ta acest lucru preotule.

-Deschide ecluzele danelor preotule.

Cu capul plecat Marele Preot se duse spre pupitrul de comandă şi începu să execute comanda primită.

Fără zgomot, rând pe rând, cele patru dane se deschiseră spre oceanul care înconjura insula ce adăpostea complexul naval.

Mişcarea uşoară a celor patru nave în docurile lor arăta că vremea ploioasă şi vântul care mătura de zile întregi insula şi suprafaţa oceanului îşi făcea simţită prezenţa şi în adăpostul peşterii docurilor odată cu deschiderea ecluzelor.

Fără nici un avertisment preotul fu pulverizat de cutiuţa magică pe care o zărise în mâinile zeului.

Calm cercetă panoul de comandă şi dădu câteva comenzi.Curentul de apă direcţionat spre danele navelor din marele bazin central al insulei începu să împingă cele patru nave în acelaşi timp.

Pentru moment nu se mai putea face nimic.Timpul şi norocul aveau să decidă dacă planul lor avea să funcţioneze şi să-i elibereze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca ai gasit acest articol interesant, trimite-l si unui prieten
Friend Email
Enter your message


Despre autor:

fără ocupaţie şi realizări materiale şi profesionale,un pesimist optimist,care o duce rău bine de tot sau bine rău de tot(încă nu m-am decis),dar mă doresc un fel de ‘gigi contra’ la tot şi la toate,dar nu-mi reuşeşte prea bine nici treaba asta

Site-ul meu: http://opinia1.ro

5 comentarii la “RĂZBOIUL DIMENSIUNILOR”

 1. Ionescu Lucretia says:

  Mult rafinament. felicitări

 2. cam lung,nu am citit tot

 3. gabrielaraluca says:

  lung si frumos

 4. exprimarelibera says:

  interesant un pic cam lung dar e bine

 5. Constanta Ferentz 13 says:

  Interesat. Inteligent. Poate chiar așa a fost. Cine știe dacă nu ceea ce ai scris, e primit din altă dimensiune, poate pentru a afla și altul care e desemnat să știe toată istoria a ce a fost în realitatea paralelă și necunoscută până astăzi.

Comentaţi

~X( ~O) x( o:) ^:)^ [-X [-O< I-) >:p >:d< >-) =P~ =D> =; =(( ;;) :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :hi5: :evil: :cry: :arrow: :^o :D/ :?: :-| :-x :-w :-ss :-s :-q :-o :-c :-P :-L :-D :-@ :-?? :-? :-> :-< :-$ :- :* :)>- :)) :) :(|) :( :!: 8-O 8-> 8) (:|

 

Pentru a semna petitia trebuie sa va logati

Daca sunteti utilizator inregistrat va puteti loga in zona Acces

Daca nu sunteti inregistrat va puteti crea un cont aici.