Luni, 27 Ianuarie 2020

Opinia Opinia ta contează! Fă-o cunoscută!

stiri interne
stiri interne

Etimologia termenului martir

13.08.2015 ·Scris de: in În Religie

martir b

Semnificaţia cuvântului martir a fost înţeleasă în mod diferit de-a lungul anilor. ,,Rădăcina indo-europeană probabilă a acestui termen este (s) mer: a comemora, a-şi aduce aminte. Este folosit prima dată în domeniul juridic, desemnând pe acela care pe baza unei experienţe personale, nemijlocite, este în măsură să depună mărturie în legătură cu evenimentele la care a participat sau la care a fost prezent, sau despre persoane sau relaţii pe care le cunoaşte personal, deci un martor” .
Termenul martor este folosit atât în scrierile Vechiului Testament cât şi în cele din Noul Testament. În cartea proorocului Isaia capitolul 43, versetul 12, Dumnezeu îi face martori pe cei ce au văzut slava Sa: ,,Eu sunt Cel ce am vestit, Cel ce am izbăvit şi Cel ce am prezis şi nu sunt străin de voi. Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul”.
În Noul Testament, înainte de Înălţarea la cer, Iisus Hristos îşi conştientizează apostolii de lucrarea ce trebuie făcută: ,,Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora” (Lc. 24, 47-48). Condiţia mărturiei este dată de către Duhul Sfânt: ,,Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginile pământului” (FA. 1,8). Celor care Îl mărturisesc Dumnezeu le dă putere: ,, Şi voi da putere celor doi martori ai mei şi vor prooroci, îmbrăcaţi în sac, o mie două sute şi şaizeci de zile” (Apoc. 11,3).
Deşi tradiţia iudaică se baza pe doi sau trei martori pentru a descoperi adevărul şi pentru a depune mărturie, în Noul Testament există exemple de martori solitari aleşi de Dumnezeu. Pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel este oprit de Iisus Hristos să comită o mare tiranie împotriva creştinilor şi rânduit să fie ,,slujitor şi martor, şi al celor ce ai văzut, şi al celor întru care Mă voi arăta ţie” (FA 26, 16). Cartea Apocalipsei în capitolul 2 versetul 13 aminteşte de Antipa, ,,martorul Meu cel credincios, care a fost ucis la voi, unde locuieşte satana”.
Martorul Noului Testament este cel care aduce o mărturisire, o veste bună a lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, deşi ,,nu era el Lumina” este cel care ,,mărturiseşte despre Lumină, ca toţi să creadă prin el” (In. 1, 7). În Biserica primară ,,semnificaţia cuvântului martir (martor) se extinde, de la aceia care erau trimişi ca martori, la orice creştin care Îl mărturiseşte pe Iisus Hristos, Domnul, şi îndeosebi la cei ce pecetluiesc cu moartea mărturia lor” . Iisus Hristos îi numeşte ,,fericiţi” pe cei ce vor răbda toate ocările venite din pricina numelui Lui (Mt. 5, 11), iar celor care vor să Îl urmeze le promite viaţa veşnică: ,,Dacă vrea cineva să vină după Mine să se lepede de sine să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Pentru ca ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Mt. 16, 24-26).
Termenul de martir are şi o semnificaţie teologică, aceea de botez al sângelui care echivalează cu botezul creştin. ,,Să nu te minunezi că am numit mucenicia botez, căci şi aici zboară Duhul cu multă îmbelşugare, şi aici pier păcatele şi se face o minunată şi frumoasă curăţare a sufletului. Şi după cum se spală cei botezaţi în apă, tot astfel şi mucenicii se spală în sângele lor” . Exemplul cel mai elocvent îl avem în cazul sfinţilor mucenici din Sevastia. În număr de 40 ei au fost lăsaţi într-un loc îngheţat să moară de frig. Unul dintre ei nu a mai suportat asprimea frigului şi a ieşit afară pierzând darul muceniciei. Din cer s-au coborât 40 de cununi care s-au aşezat pe capul martirilor îngheţaţi. Una dintre cununi căuta creştetul pe care să se aşeze însă nu îl găsea. Pe margine soldaţii care îi păzeau pe mucenici au fost cuprinşi de spaimă şi de mirare. Unul dintre aceştia a intrat în apa îngheţată primind cununa muceniciei. Deşi era păgân, deoarece nu primise botezul creştin prin mărturisirea făcută cu preţul vieţii sufletul lui s-a mântuit.

Daca ai gasit acest articol interesant, trimite-l si unui prieten
Friend Email
Enter your message

3 comentarii la “Etimologia termenului martir”

  1. QQQMIKE QQQMIKE says:

    «Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca cineva sufletul său să-şi pună pentru prietenii săi.» (Ioan 15, 13)

Comentaţi

~X( ~O) x( o:) ^:)^ [-X [-O< I-) >:p >:d< >-) =P~ =D> =; =(( ;;) :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :hi5: :evil: :cry: :arrow: :^o :D/ :?: :-| :-x :-w :-ss :-s :-q :-o :-c :-P :-L :-D :-@ :-?? :-? :-> :-< :-$ :- :* :)>- :)) :) :(|) :( :!: 8-O 8-> 8) (:|

 

Pentru a semna petitia trebuie sa va logati

Daca sunteti utilizator inregistrat va puteti loga in zona Acces

Daca nu sunteti inregistrat va puteti crea un cont aici.