Duminica, 7 Iunie 2020

Opinia Opinia ta contează! Fă-o cunoscută!

stiri interne
stiri interne

Biserica <3

08.12.2015 ·Scris de: in Conspiratii

biserica universala b    Noua ordine mondială şi noua religie satanică New Age

Comunitatea New Age poate cuprinde persoane ce provin din diverse domenii de activitate, cum ar fi, medicină holistică, ecologie, activism politic, învăţământ, yoga, astrologie, şi multe, multe altele. Adepţi ai spiritismului, ocultismului, religiilor orientale, ai diverselor şcoli de filozofie, pot foarte uşor să se găsească sub umbrela generoasă a mişcării New Age şi în ciuda deosebirilor de convingeri să creadă că doar unită omenirea va putea să se atingă noi cote ale cunoaşterii şi împreună să evolueze la o conştiinţă cosmică.Agenda politică a mişcării New Age este periculoasă în sine deoarece ea este bazată pe încrederea falsă avută în potenţialul uman şi nu în dependenţa de călăuzirea divină . Iată ce recomandă guvernelor lumii organizaţia “The World Health Organization”, prescurtată WHO prin reţea ei de oficii naţionale şi prin programul “Nations for Mental Health” ce doreşte să-l implementeze în fiecare ţară membră a O.N.U.:

Guvernele vor fi asistate să-şi formuleze, să implementeze, să monitorizeze şi să evalueze anumite politici de sănătate mintală… Politicile de sănătate mintală ar trebui să promoveze dezvoltarea optimă a sănătăţii mintale a populaţiei.

Din New Age fac parte incredibil de multe organizaţii…şi e răspândită peste tot

Mişcarea New Age constă dintr-o reţea incredibil de mare şi de bine organizată de mii de grupuri, trusturi, fundatii, cluburi, loje şi grupuri religioase ale căror scop este acela de a pregăti lumea pentru a intra în “Era Vărsătorului”. Vom numi doar câteva organizaţii ce fac parte din Micarea New Age: Amnesty International, Zero Population Growth, California New Age Caucus, New World Alliance, World Goodwill, Biserica Universală, Societatea Teozofică, Clubul de la Roma, Christian Science sau Şcoala Unită de Creştinism. Această listă demonstrează diversitatea organizaţiilor New Age, care funcţionează în diferite domenii: economice, politice sau religioase.

Mişcarea New Age nu este un sistem unificat de credinţe şi practici, chiar dacă rădăcinile sale provin din religiile orientale şi din ocultism. Ea nu are nici vreun lider oficial, vreun sediu central sau vreun număr de membri, dar, în schimb, e formată dintr-o reţea de grupuri de lucru ce au obiective specifice. Se crede că în întreaga lume există câteva zeci de milioane de adepţi de diverse practici New Age.


Webnode

Mişcarea New Age a câştigat o influenţă semnificativă în lume, afectând aproape în fiecare zonă a culturii – sociologie, psihologie, medicina, ecologie, ştiinţă, arte, educaţie, comunitatea de afaceri, mass-media, divertisment, sport şi chiar şi biserica. Mişcarea se exprimă în forme foarte diferite, de la forme evident ostentative la forme subtile. Ea se exprimă şi în foarte multe forme seculare şi spirituale, ca de exemplu tabere de meditaţie transcendentală sau sub forma unor practici alternative de sănătate. Mişcarea are parte şi de câteva sute de publicaţii, dintre care am putea aminti “New Age Journal”, “Body Mind Spirit”, “Yoga Journal”, “Gnosis”, “East West”, “Noetic Sciences”, “Omega”.

Scopul New Age: un “Hristos” pentru oameni şi Noua Ordine Mondială

Scopul major al Mişcării New Age este acela de a pregăti lumea în momentul intrării în Era Vărsătorului. Acest lucru va fi realizat, în principal, prin aducerea în prim plan a unui lider mondial, numit (batjocoritor pentru creştini) “Hristos” sau “Maitreya”, care se presupune că ar trebui să vină ca să ne înveţe cum să trăim în pace unii cu alţii. Alte obiective declarate ale mişcării sunt acelea de a stabili tot felul de autorităţi mondiale: o autoritate alimentară la nivel mondial, o autoritate mondială pentru apă, o autoritate economică mondială…de fapt, instalarea unei Noi Ordini Mondiale. Coincidenţă sau nu, acelaşi obiectiv îl are şi organizaţia malefică Illuminati, ceea ce arată că ea nu este străină de această mişcare.

Ar trebui remarcat aici că una dintre cerinţele pentru ca o persoană să intre în New Age este că ea va trebui să treacă printr-un fel de “iniţiere luciferică,” un fel de angajament de credinţă în “Hristos” sau “Matreiya”, în New Age şi în Noua Ordine Mondială.

New Age propăvăduieşte doctrinele gnosticismului, care recunoaşte “doi dumnezei”

Deşi Mişcarea New Age propăvăduieşte o largă deschidere pentru toate religiile, filozofia sa de bază reprezintă o subminare atent calculată în special a creştinismului, dar şi a celorlalte două mari religii înrudite cu creştinismul, iudaismul şi islamismul. Mişcarea New Age conţine învăţături din două doctrine importante: gnosticismul şi ocultismul. Gnosticismul este o doctrină veche care învaţă că oamenii sunt suflete divine închise într-o lume materială, creată de un Dumnezeu imperfect, Demiurgul, care este frecvent identificat cu Dumnezeul lui Avraam din Biblie. Aşadar, Demiurgul poate fi descris ca o încorporare a răului, alături de el existând o altă Ființă Supremă îndepărtată și incognoscibilă ce încorporează binele. Pentru a se elibera de lumea inferioară materială, este nevoie de gnostic, sau cunoaștere ezoterică spirituală disponibilă prin experiență directă sau cunoaștere (gnostic) a acestui incognoscibil Dumnezeu. Aşadar, e clar că Mişcarea New Age, prin încorporarea învăţăturilor gnostice, face un atac direct asupra creştinismului biblic, atacând doctrina Trinităţii, a Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Totodată, prin faptul că sinele omului este declarat a fi Dumnezeu, Mişcarea New Age se potriveşte cel mai bine descrierii unei religii a Antihristului. Doctrinele de bază ale lui New Age

Douglas R. Groothuis, autor al cărţii “Demascarea New Age” identifică 6 gândiri de bază ale filozofiei New Age:
(1) totul este unul;
(2) totul este Dumnezeu;
(3) umanitatea este Dumnezeu;
(4) o schimbare în conştiinţă;
(5) toate religiile sunt aceleaşi;
(6) un optimism evolutiv cosmic.

Un alt autor, Norman Geisler, identifică 14 doctrine de bază ale Mişcării New Age:
(1) un Dumnezeu impersonal (o forţă);
(2) un Univers etern;
(3) o natură iluzorie a materiei;
(4) un caracter ciclic al vieţii;
(5) necesitatea reîncarnărilor;
(6) evoluţia omului în dumnezeire;
(7) continuă revelaţiilor de la fiinţele de dincolo de lume;
(8) identitatea omului cu Dumnezeu;
(9) nevoia de meditaţie (sau alte tehnici de schimbare a conştiinţei);
(10) practicile oculte (spiritism, astrologie etc);
(11) vegetarianismul şi sănătatea holistică;
(12) pacifismul;
(13) Noua Ordine Mondială;
(14) sincretismul (unitatea tuturor religiilor).

Deşi unele din aceste idei sună bine, neavând nimic dăunător în ele (de exemplu, vegetarianismul, pacifismul sau meditaţia), ele sunt introduse subtil pentru a induce în eroare lumea şi pentru a masca doctrine sataniste, cum este aceea a identităţii omului cu Dumnezeu. Doar Satana încearcă să inducă oamenilor ideea că fiinţele umane sunt deja perfecte, divine, şi atunci nu mai e nevoie de nicio evoluţie spirituală. Aici constă adevăratul pericol al Mişcării New Age: de ce ar mai trebui să mai facem ceva, dacă noi deja suntem Dumnezeu?

Personalităţi ce au susţinut Mişcarea New Age

Dintre personalităţile care au susţinut şi susţin Mişcarea New Age, îi putem numi pe: Alice Bailey, Alvin Toffler, Dr. Barbara Ray, Benjamin Creme, Levi Dowling, George Trevelyan, Fritjof Capra, Abraham Maslow, Barbara Marx Hubbard, Ruth Montgomery, Shirley MacLaine, J.Z. Knight, Marilyn Ferguson, David Spangler, Jeremy Rifkin, Norman Cousins, Elizabeth Clare Prophet, John Denver, George Lucas sau Norman Lear.

Înclinaţii spre simboluri sacre…

Adepţii New Age acordă o mare importanţă pentru artefacte, relicve şi obiecte sacre, ca de exemplu clopote tibetane, ceaiuri de plante exotice, energizante solare, forme de curcubeu, fluturi, triunghi etc., sau simboluri aşa-zis sacre ca inorogul, Pegasus, zvastica, yin-yang, pentagrama, semiluna etc.

E mai degrabă o Ocultă străveche

În concluzie, termenul de “New Age” este un termen informal derivat din astrologie, care indică faptul că Pământul, dacă nu chiar Cosmosul, este pe punctul de a face tranziţia de la Epoca Pestilor (ce simbolizează raţionalitatea) la epoca Vărsătorului (ce simbolizează spiritualitatea, fericirea şi armonia tuturor lucrurilor). Chiar dacă trece printr-o revigorare semnificativă, “New Age” (în traducere în limba română “Noua Eră”) nu este chiar nou, ci un concept vechi. Un termen mult mai potrivit ar trebui să fie “Old Occult” (în limba română “Oculta veche”).

Iată, în final, vom compara învăţătura New Age cu ceea ce susţine creştinismul, pentru a arăta încă o dată că această mişcare a fost special creată pentru a submina şi distruge creştinismul:

1) Nu recunoaşte un Dumnezeu exterior

New Age susţine că nu există nicio sursă externă de autoritate, ci doar una, din interiorul fiecăruia (“Dumnezeul din noi”). Creştinismul crede însă că toată învăţătura spirituală a fost oferită oamenilor de către Dumnezeu: “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate” (2 Timotei 3:16).

2) Promovează venerarea omului

Mişcarea New Age confundă Creatorul cu creaţia Sa şi crede că Dumnezeu este parte a Creaţiei, nu separat de ea. Ea împrumută de la religiile orientale credinţa în monism – că “totul este Unul” – doar o singură esenţă în întreg Universul. Totul este o formă diferită a acelei esenţe (energie, conştiinţă, putere, iubire, forţă). Dar credinţa în monism este de fapt un panteism hindus, care spune că totul este Dumnezeu. Mişcarea New Age cred că fiecare persoană şi lucru este “împletită” cu Dumnezeu, şi foloseşte pentru aceasta versetul din Luca 17:21 (“Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”), în ciuda faptului că “înlăuntrul vostru” înseamnă, de fapt, “în mijlocul vostru”. Mişcarea New Age susţine că fiecare om are o scânteie divină în el, pentru că face parte din esenţa divină. În mod evident, acest concept transformă Mişcarea New Age intr-o religie a idolatriei şi autovenerării. Dacă omul este Dumnezeu, el ar trebui să se venereze pe el însuşi.

3) Nu crede în păcat

În New Age nu există vreun loc pentru păcat, pentru că nu există niciun Dumnezeu transcendent împotriva căruia cineva se poate răzvrăti. În esenţa lui, omul fiind divin şi perfect, nu poate exista conceptul de păcat. New Age, într-adevăr, vorbeşte de anumite “dorinţe neplăcute” ale omului care par a fi impulsuri naturale ale fiinţei umane, dar acestea nu sunt considerate a fi păcate. Asta contrar învăţăturii biblice, care spune că păcatul este inerent omului: “De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Romani 5:12).

Cum păcatul nu este recunoscut de New Age, atunci nu este nevoie nici de pocăinţă sau de iertare; în aceste condiţii, Iisus nu ar fi murit pentru păcatele noastre. Dar una din doctrinele de bază ale creştinismului e aceea că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre: “Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi. Cu atât mai vârtos, deci, acum, fiind îndreptaţi prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie” (Romani 5:8-9).

4) Nu mai e nevoie de un “Mântuitor”

Dar Mişcarea New Age elimină astfel nevoia de mântuire sau de un Salvator. De fapt, mântuirea nu este chiar o problemă pentru New Age. Conform credinţei sale, sufletul este o parte a Universului şi nu moare niciodată. El se reîncarnează în diferite trupuri, printr-o succesiune de vieţi viitoare. Karma bună sau rea câştigată de-a lungul vieţilor determină care va fi încarnarea ulterioară. În viziunea lui New Age, omul îşi va atinge perfecţiunea spirituală prin forţe proprii, şi nu prin prin mântuirea prin harul lui Dumnezeu, prin credinţa în Isus Hristos, aşa cum spune Biblia.

5) Lucifer, o fiinţă puternică de lumină

În literatura New Age, Lucifer nu este văzut ca un diavol sau ca Satana, ci, mai degrabă, ca o fiinţă puternică de lumină, ca un domn al umanităţii. Ciitez din articolul publicat în anul 2010 pe acest site şi initulat “Lucifer, fiinţa care ne aduce lumina înţelepciunii!??”:

David Spangler, un credincios New Age, spune că “Lucifer lucrează în noi pentru a ne aduce unitatea, şi, odată ce ne îndreptăm spre o nouă eră, care este cea a unităţii omului, fiecare din noi este adus la punctul pe care eu l-aş numi iniţiere luciferică”. Tot conform lui Spangler, Lucifer îi ghidează pe oameni printr-o serie de experienţe menite să-i trezească şi să-i facă să fie conştienţi de divinitatea interioară. Pentru că, acest Lucifer ar fi cel care intră în interiorul fiinţei umane,pentru a crea lumina, iar Hristos ar fi cel care eliberează aceaastă lumină, această înţelepciune, această iubire în Creaţie. Astfel, Lucifer şi Hristos devin parteneri în această acţiune. Pentru că Spangler îl numeşte pe Lucifer drept “agentul iubirii lui Dumnezeu”!

Concluzie

Mişcarea New Age este o revitalizare modernă a unei tradiţii foarte vechi, care vrea să pună la îndoială existenţa şi autoritatea lui Dumnezeu. Această mişcare, de origine malefică, încearcă să-i insufle omului credinţe false, pentru a-l abate de la adevărata evoluţie spirituală.

Motto: „În scopul realizării viziunii lor globale asupra păcii în lume, fără a forţa apariţia unui gol, ei trebuie să aibă o organizaţie inter-religioasă bazată pe credinţă care să impună ordinea în lume prin aderarea la noua biserică mondială.”

Site-ul american One News Now (ONN) a postat un articol despre o organizaţie – Consiliul Mondial al Diplomaţiei Spirituale (SDWC) – care ajută liderii globali să înţeleagă dinamica spirituală a problemelor geopolitice.
Iată cum îşi defineşte Diplomaţia spirituală ţintele pe care şi le-a propus.
„Scopul nostru este de a reduce ura şi de a elimina războaiele între naţiuni, cu ajutorul vastelor resurse, neutilizate, de dragoste găsite în Biblie şi în alte cărţi sfinte tradiţionale.
… În mediul global extrem de astăzi, diplomaţii americani sunt incapabili de salvarea civilizaţiei. Prin urmare, ca o cale de ieşire din impas la nivel mondial, toate ţările lumii trebuie să ia o decizie spirituală. Eu văd o soluţie în pocăinţa globală a tuturor naţiunilor, America fiind prima. După finalizarea acestei pocăinţe la nivel mondial, implicarea Coordonatorului Ceresc al vieţii este necesară pentru a rezolva problema supravieţuirii pe Pământ.
În aceste condiţii, noţiunea de Diplomaţie spirituală poate juca un rol crucial. Acest nou concept spiritual-politic oferă o soluţie la conflictele din lume, folosind valorile spirituale ale părţii opuse. Oamenii pur şi simplu nu mai au încredere unii în alţii, în special în diplomaţi. Dar ei pot crede în puterea valorilor spirituale ale oamenilor pe care aceştia îi reprezintă.”
Una din marile realizări aparţinând unui membru din grupul de co-fondatori, Mihail Morgulis, include dărâmarea Cortinei de Fier spirituale din Rusia. O altă personalitate a mişcării bisericii, Phillip Yancey, este un fost membru al delegaţiei lui Morgulis în Rusia.
Interviul realizat de ONN cu autorul şi diplomatul Michael A. Markham, co-fondator SDWC, asupra rapoartelor privind progresul Noii Ordini Mondiale, încurajează creştinii americani să devină mai educaţi cu privire la subiect. Markham a elaborat o scurtă prezentare a mișcării Diplomației spirituale în care detaliază beneficiile Noii Ordini Mondiale şi explică rolul viitorului guvern unic mondial şi al bisericii mondiale… Iată câteva puncte din acest document.
„Diplomaţia spirituală este o mişcare care permite liderilor să vadă biserica ca o transcendere a istoriei lumii prin unitatea lui Dumnezeu, o viziune care este înrădăcinată într-o realitate istorică, în religiile tradiţionale ale iudaismului, creştinismului şi mahomedanismului.
Noi, în Diplomaţia spirituală, suntem îndeosebi axaţi pe următoarele elemente de bază şi, în general, pe nevăzuta spiritualitate în crearea unui guvern unic mondial.
În Diplomaţia Spirituală, noi vedem bogăţia lumii ca pe ceva privativ de libertate, iar oamenii şi guvernele au responsabilitatea dezvoltării spirituale a omenirii şi nu a îmbogăţirii personale fără justă cauză.
Instrumentele de punere în aplicare a Noii Ordini Mondiale sunt operarea şi controlul autorităţilor de reglementare la nivel mondial. În prezent, vedem că Naţiunile Unite, OCDE şi FMI, împreună cu alte instituţii internaţionale pun în aplicare ordine de sancţiuni economice specifice grupurilor şi statelor care refuză să se conformeze agendei globale.
A fost nevoie de incredibil de mulţi funcţionari publici şi experţi birocratici în reglementări internaţionale şi transnaţionale (plătiţi de contribuabili), pentru a proiecta şi implementa agenda globală.

Noi credem că aceste instituţii la nivel mondial, multe nevăzute şi secrete, nu acţionează sub autoritatea propriilor lor guverne politice, ci de fapt sunt ghidate de forţe nevăzute pe care mulţi le numesc Noua Ordine Mondială.

Deoarece aceste grupuri super-internaţionale şi transnaţionale sunt confidenţiale, secrete uneori, lucrând împreună prin alianţe formale şi informale şi prin tratate, ele sunt percepute a fi implicate într-o conspiraţie împotriva statelor-naţiune şi a particularilor din aceste state.

Deci, după cum putem vedea, factorii de decizie politică la nivel global în întreaga lume sunt în căutarea unui organism internaţional pentru a asigura viitorul omenirii.

Ce se va întâmpla în cazul în care se renunţă la suveranitatea naţională a statelor? Cât de dispuse vor fi marile grupuri culturale tradiţionale din interiorul şi din afara Organizaţiei Naţiunilor să răspundă pozitiv ameninţării pierderii identităţii culturale şi religioase. Aceste aspecte le vom aborda în partea a Il-a, atunci când vom explora apariţia unei Biserici universale, pentru a da credibilitate morală şi spirituală unei Noi Ordini Mondiale.

Un nou guvern global în curs de dezvoltare va avea nevoie de o bază ideologică spirituală şi de o nouă viziune asupra realităţii, pentru a sprijini o Nouă Ordine Mondială. Noua cultură globală va avea nevoie de o nouă religie, bazată pe credinţă care este în general menţionată ca Biserică Universală, în New Age.

În Noua Ordine Mondială guvernul global are nevoie să controleze biserica şi organizaţiile religioase, acesta fiind motivul pentru care el va sprijini şi va participa la formarea Bisericii Universale.

În scopul realizării viziunii lor globale asupra păcii în lume, fără a forţa apariţia unui gol, el trebuie să aibă o organizaţie religioasă bazată pe credinţă care să impună ordinea în lume prin aderarea la noua biserică mondială.

Noua Ordine Mondială trebuie să ocupe gândirea religioasă şi spirituală a culturii, pentru a exercita controlul. În acest cadru, ei şi liderul lor trebuie să fie în măsură să prezinte şi să demonstreze legătura lor cu puteri supranaturale, validându-şi astfel chemarea la ordine şi supunere. Pentru aceasta va avea nevoie de preoţime.

Noua Ordine Mondială încearcă să modifice comportamentul uman şi social într-o infrastructură a Noii Ordini Mondiale în cadrul unei Biserici Universale.

Pentru a modifica şi schimba cultura şi societatea, ei au nevoie să modifice ADN-ul global (genetica), mediul (încălzirea globală), economia (International Banking) şi mintea umană (psihologia de masă).

Problema de astăzi a Guvernului nu este atât de mult modul în care controlează trupul, ci modul în care acesta poate controla spiritul omului şi chiar Duhul lui Dumnezeu.

Guvernele sunt în căutarea unor modalităţi de manipulare a emoţiilor şi sentimentelor omului. În scopul de a controla viaţa oamenilor, un guvern represiv trebuie să fie capabil să manipuleze şi controleze sufletul şi spiritul culturii.

Credem că liderul Noii Ordini Mondiale va face tot ce poate pentru a modifica genetic înfăţişarea omului. Pentru a schimba natura păcătoasă iniţială a omului, este nevoie de un nou organism biologic şi social Viu, dar construit (fabricat) din punct de vedere fizic şi psihologic, folosind genetica şi produse farmaceutice pentru modificarea comportamentului.

Avem din trecut (o lucrare de speculaţii profetice) care se referă la această problemă: «Revoluţia Psihogenetică».

Noi, cei din Diplomaţia Spirituală, vedem drept obiectiv final al noii ordini pe ordinea de zi a «păcii în lume», eliminarea păcatului uman prin recondiţionarea şi recrearea naturii omului.

Ce guvern naţional poate să se ridice împotriva unei astfel de agende sociale puternice şi ideologice? Cine poate sta împotriva unei politici globale, împotriva corectării imperfecţiunilor personale şi a păcatului?

De la fermier până la cercetătorul în fizica nucleară, toţi vor fi supuşi Noii Ordini Mondiale, nu se va permite nicio crâcnire. Alegerea va fi între reproiectarea biologică sau eliminarea fizică. Acesta a fost mesajul lui George Orwell, în cărţile sale Animal Farm şi 1984.
Drepturile omului nu vor mai fi umane (personale), inalienabile, ci acordate şi garantate de către guvern, deoarece el determină ce este benefic pentru auto-interesele sale şi ale societăţii.

În cadrul noului sistem, ceea ce a fost cândva considerat natura umană va fi calificat drept eronat şi va avea nevoie de reparaţii. Nu contează dacă această natură a fost personală, tribală sau culturală. Vechea ordine va fi eliminată şi înlocuită cu noua ordine.

Populaţia şi redistribuirea bogăţiei precum şi culturile sale tribale vor permite crearea unei noi ordini sociale care va înlocui vechea cultură.

Pentru asigurarea introducerii cu succes a noii religii şi a Bisericii Universale, va fi nevoie de un lider care poate schimba realitatea percepută sau convingerile religioase ale societăţii.

Biserica Universală (fără confirmarea tradiţională a lui Dumnezeu), în conformitate cu Noua Ordine Mondială, va oferi un loc pentru activiştii seculari şi atei care nu vor putea activa în conformitate cu legislaţia Sharia şi ordinea de zi a agendei musulmane, în special în domeniile văzute de ei ca drepturi ale omului.

Noi prevedem că grupurile din spatele bisericii la nivel mondial vor iniţia o cerere de înregistrare la nivel mondial pentru toate confesiunile religioase pentru a fi enumerate, cu detalii privind nume, adrese, înregistrarea liderilor religioşi şi a informaţiilor despre secte, cum ar fi: şiiţi, sunniţi, catolici, protestanţi, budişti, hinduşi şi chiar păgâni.

Punctele de vedere religioase tradiţionale cu privire la crearea pământului şi cine este responsabil pentru menţinerea lui vor fi redefinite în cadrul bisericii globale. Punctul de vedere tradiţional cum că Dumnezeu a dat stăpânirea asupra pământului omului de El creat va fi respins sau modificat, pentru a fi interpretat astfel încât să fie privit mai mult colectiv decât individual.“
Noua religie va utiliza tehnologia pentru a-şi consolida influenţa asupra sectoarelor tehnologice informaţionale globale cu privire la divertisment şi propagandă. Acestea vor integra şi vor folosi schimbările de generaţii din noua dinamică socială, pentru a opera cu tradiţionalul stat naţional şi modelele politice.
Ei vor folosi noile media globale şi mişcările de mediu, pentru a distruge sistematic structurile culturii şi valorile sociale precum şi influenţa culturală occidentală, inclusiv instituţiile politice şi guvernamentale.
„Noua biserică îşi va impune punctul ei de vedere în avansarea culturii lumii prin integrarea a ceea ce numim cultură pop, cultura populară şi a divertismentului. Industria filmului este şi va continua să fie mai mult decât un divertisment, dar mai ales o încercare de a crea o nouă formă de artă, pentru a explora o posibilă cultură mondială a viitorului, una a unei ordini sociale a maşinilor, calculatoarelor şi a omului. O luptă pentru a defini şi redefini natura omului şi a sufletului său; cine a creat omul şi ce vrea Creatorul lui.
Dar noi vedem Biserica Universală ca parte integrantă a guvernului global al Noii Ordini Mondiale. Vedem Noua Biserică ca o organizaţie care va fi folosită pentru a controla omul, nu pentru a-l elibera pe om, o biserică care va avea o autoritate centrală şi o agendă centrală care urmează să fie pusă în aplicare de către membrii săi.

Noi vedem Biserica Universală actuală din SUA ca parte a universalismului în care se consideră că există un adevăr universal şi că acest adevăr se extinde mult dincolo de orice limită teologică, socială sau geografică.

Noi nu vedem noua Biserică Universală ca pe o adunare de indivizi care se întâlnesc să se închine unui Dumnezeu personal tradiţional. Vedem biserica nouă în curs de dezvoltare provenind de la aceleaşi spirite intelectuale care crează şi promovează Noua Ordine Mondială.

Noi credem că noua Biserică Universală şi liderul acesteia va fi forţa spirituală din spatele Noii Ordini Mondiale, organizaţia de faţadă a noii ordini de zi spirituale, în vederea schimbării naturii umanităţii.”

 

Daca ai gasit acest articol interesant, trimite-l si unui prieten
Friend Email
Enter your message

Un comentariu la “Biserica <3”

Comentaţi

~X( ~O) x( o:) ^:)^ [-X [-O< I-) >:p >:d< >-) =P~ =D> =; =(( ;;) :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :hi5: :evil: :cry: :arrow: :^o :D/ :?: :-| :-x :-w :-ss :-s :-q :-o :-c :-P :-L :-D :-@ :-?? :-? :-> :-< :-$ :- :* :)>- :)) :) :(|) :( :!: 8-O 8-> 8) (:|

 

Pentru a semna petitia trebuie sa va logati

Daca sunteti utilizator inregistrat va puteti loga in zona Acces

Daca nu sunteti inregistrat va puteti crea un cont aici.